Hướng dẫn

Cài đặt – Gỡ bỏ

(07/03/2016)

I/ Hướng dẫn cài đặt

 

-          Gỡ bộ cài, ứng dụng Cờ Thủ cũ (nếu có)
-          Vào trang chủ Cờ Thủ (http://cothu.vn) tải về bản cài đặt tương ứng với hệ điều hành của mình
-          IOS và Window Phone sẽ dẫn trực tiếp sang link trên store, riêng với Android bạn tải về file CoThu.apk tại trang chủ Cờ Thủ (http://cothu.vn)
-          Tiến hành cài đặt ứng dụng từ file vừa tải về

 

II/Hướng dẫn gỡ ứng dụng

 

1/Cách 1:

 

-          Chạm và giữ trong một vài giây vào icon game bạn muốn gỡ bỏ trên màn hình điện thoại, cho đến khi xuất hiện thêm chữ “x” trên icon.
-          Chạm thêm lần nữa và chọn “Đồng ý” để xóa game vừa chọn.

 

2/Cách 2:

 

-          Chọn Setting.
-          Chọn Apps Manager (Quản lí ứng dụng).
-          Chọn ứng dụng bạn muốn xoá, nhấn Uninstall trên máy để xoá bỏ ứng dụng bạn không muốn dùng.
-          Chọn Đồng Ý nếu như bạn đã chắc chắn.
-          Hoàn thành bước xoá ứng dụng ra khỏi máy.