Tra cứu

TourIdTên giải đấuTiền cượcLuật chơi gameHội quán 1Hội quán 2Tỷ sốThời gian diễn raSL bàn đấu đã kết thúcTrạng thái
3434Giải đấu giao hữu100.000Cờ úpĐộ Cờ Tướng Việt Nam - 95Chess Cờ Vịt - 1460 - 028/06/2018 21:00:000Sắp diễn ra
3447Giải đấu giao hữu10.000Cờ úpKỳ Hữu Tứ Phương - 421Yêu cờ - 1250 - 027/06/2018 20:00:000Sắp diễn ra
3445Giải đấu giao hữu50.000Cờ úpCao Thủ Mặc Tâm - 406Biệt Đội Thép - 4470 - 026/06/2018 21:10:000Sắp diễn ra
3441Giải đấu giao hữu44.444Cờ úpKỳ Hữu Tứ Phương - 421cao su bình phước - 4020 - 026/06/2018 21:00:000Sắp diễn ra
3448Giải đấu giao hữu10.000Cờ úpLong An Kỳ Đạo - 359nữ tướng quán - 1260 - 026/06/2018 21:00:000Sắp diễn ra
3444Giải đấu giao hữu50.000Cờ úpCao Thủ Mặc Tâm - 406DCT_Đồng Tháp - 4170 - 025/06/2018 21:05:000Sắp diễn ra
3430Giải đấu giao hữu50.000Cờ úpĐộ Cờ Tướng Việt Nam - 95Long An Kỳ Đạo - 3590 - 025/06/2018 21:00:000Sắp diễn ra
3436Giải đấu giao hữu10.000Cờ úpKỳ Hữu Tứ Phương - 421Trạng Cờ Việt Nam - 1750 - 025/06/2018 21:00:000Sắp diễn ra
3446Giải đấu giao hữu10.000Cờ úpTuyệt Tình Cốc 'TTC - 451Trạng Cờ Việt Nam - 1750 - 025/06/2018 20:00:000Sắp diễn ra
3440Giải đấu giao hữu50.000Cờ úpBiệt Đội Thép - 447(-10 điểm)Độ Cờ Tướng Việt Nam - 95(15 điểm)9 - 1524/06/2018 21:05:006Đã kết thúc