Tra cứu

TourIdTên giải đấuTiền cượcLuật chơi gameHội quán 1Hội quán 2Tỷ sốThời gian diễn raSL bàn đấu đã kết thúcTrạng thái
3983Giải đấu giao hữu55.000Cờ úpBạn & Tôi - 385GIẤC MƠ - 2030 - 030/09/2018 11:00:000Sắp diễn ra
3980Giải đấu giao hữu500.000Cờ úpĐCT - Phan Rí Cửa - 281GIẤC MƠ - 2030 - 029/09/2018 20:00:000Sắp diễn ra
3979Giải đấu giao hữu10.000Cờ úpLẬT PHÁO - 408GIẤC MƠ - 2030 - 028/09/2018 20:00:000Sắp diễn ra
3966Giải đấu giao hữu60.000Cờ úpGIẤC MƠ - 203Kỳ Hữu - 2730 - 027/09/2018 21:00:000Sắp diễn ra
3984Giải đấu giao hữu1.000.000Cờ úpGIẤC MƠ - 203ĐI MÂY VỀ GIÓ - 2600 - 027/09/2018 21:00:000Sắp diễn ra
3978Giải đấu giao hữu10.000Cờ úpTOP 1 - 407GIẤC MƠ - 2030 - 027/09/2018 20:00:000Sắp diễn ra
3970Giải đấu giao hữu10.000Cờ tướngKỳ Hữu - 273Kỳ Phong - 2190 - 026/09/2018 21:00:000Sắp diễn ra
3972Giải đấu giao hữu100.000Cờ úpGIẤC MƠ - 203Long Vô Hội - 2290 - 026/09/2018 21:00:000Sắp diễn ra
3988Giải đấu giao hữu200.000Cờ úpKỳ Hội Quán HCM - 369Độ Cờ Tướng Việt Nam - 950 - 026/09/2018 21:00:000Sắp diễn ra
3989Giải đấu giao hữu10.000Cờ úpKỳ Hữu - 273GIẢI TRÍ THÔI - 2230 - 026/09/2018 21:00:000Sắp diễn ra