Tra cứu

TourIdTên giải đấuTiền cượcLuật chơi gameHội quán 1Hội quán 2Tỷ sốThời gian diễn raSL bàn đấu đã kết thúcTrạng thái
4376Giải đấu giao hữu100.000Cờ tướngThái Nguyên coup - 321Giang Hồ Kỳ Đạo - 320 - 022/11/2018 21:00:000Sắp diễn ra
4384Giải đấu giao hữu30.000Cờ úp\✓ ô__°¶° ình - 420Nỗi lòng xa sứ - 4810 - 022/11/2018 21:00:000Sắp diễn ra
4382Giải đấu giao hữu22.222Cờ úp\✓ ô__°¶° ình - 420Kỳ Hữu - 2730 - 021/11/2018 21:00:000Sắp diễn ra
4381Giải đấu giao hữu30.000Cờ úp\✓ ô__°¶° ình - 420Long An Kỳ Đạo - 3590 - 020/11/2018 21:00:000Sắp diễn ra
4387Giải đấu giao hữu99.999Cờ tướngSinh Tử Phù - 368Giang Hồ Kỳ Đạo - 320 - 020/11/2018 21:00:000Sắp diễn ra
4358Giải đấu giao hữu100.000Cờ úpSinh Tử Phù - 368Cao Thủ Mặc Tâm - 4060 - 019/11/2018 21:00:000Sắp diễn ra
4374Giải đấu giao hữu30.000Cờ úp\✓ ô__°¶° ình - 420Chess Cờ Vịt - 1460 - 019/11/2018 21:00:000Sắp diễn ra
4356Giải đấu giao hữu88.888Cờ úpSinh Tử Phù - 368Độ Cờ Tướng Việt Nam - 950 - 018/11/2018 21:00:000Sắp diễn ra
4368Giải đấu giao hữu10.000Cờ úpnữ tướng quán - 126Long An Kỳ Đạo - 3590 - 018/11/2018 21:00:000Sắp diễn ra
4373Giải đấu giao hữu10.000Cờ úp\✓ ô__°¶° ình - 420HB_kỳ Đạo - 5390 - 018/11/2018 21:00:000Sắp diễn ra