Tra cứu

TourIdTên giải đấuTiền cượcLuật chơi gameHội quán 1Hội quán 2Tỷ sốThời gian diễn raSL bàn đấu đã kết thúcTrạng thái
5379Giải đấu giao hữu200.000Cờ úpHai Củ Lạc - 601CỜ VỊT 3 NƯỚC - 3270 - 019/06/2019 21:00:000Sắp diễn ra
5377Giải đấu giao hữu23.456Cờ caroCARO Giao Lưu - 207Người lạ - 5970 - 018/06/2019 21:05:000Sắp diễn ra
5378Cao cảng bôi50.000Cờ úpHai Củ Lạc - 601HB_kỳ Đạo - 5390 - 018/06/2019 21:00:000Sắp diễn ra
5376Giao lưu học hỏi100.000Cờ úpSinh Tử Phù - 368(13 điểm)Hai Củ Lạc - 601(-8 điểm)5 - 317/06/2019 21:00:002Đã kết thúc
5375Giải đấu giao hữu100.000Cờ úpnữ tướng quán - 126(-15 điểm)Sinh Tử Phù - 368(14 điểm)5 - 712/06/2019 21:00:004Đã kết thúc
5374Giải đấu giao hữu10.000Cờ caroJapan 040587 - 555(25 điểm)CARO Giao Lưu - 207(-20 điểm)5 - 108/06/2019 21:00:342Đã kết thúc
5372Giải đấu giao hữu10.000Cờ tướngHội Hớt tóc - 593(-24 điểm)HB_kỳ Đạo - 539(-13 điểm)0 - 308/06/2019 21:00:004Đã kết thúc
5373Giải đấu giao hữu100.000Cờ úpSinh Tử Phù - 368(3 điểm)Hai Củ Lạc - 601(3 điểm)4 - 408/06/2019 21:00:002Đã kết thúc
5371Giải đấu giao hữu10.000Cờ úpHai Củ Lạc - 601(5 điểm)HB_kỳ Đạo - 539(-12 điểm)6 - 007/06/2019 20:30:002Đã kết thúc
5370Giải đấu giao hữu10.000Cờ úpĐồng Tâm Long An - 583(-18 điểm)QUẢNGNGÃI KỲĐẠO - 168(15 điểm)1 - 704/06/2019 20:00:002Đã kết thúc