Tra cứu

TourIdTên giải đấuTiền cượcLuật chơi gameHội quán 1Hội quán 2Tỷ sốThời gian diễn raSL bàn đấu đã kết thúcTrạng thái
3541Giải đấu giao hữu10.000Cờ úpQUẢNGNGÃI KỲĐẠO - 168Tuyệt Tình Cốc 'TTC - 4510 - 023/07/2018 21:00:000Sắp diễn ra
3537Giải đấu giao hữu34.567Cờ úpCao Thủ Mặc Tâm - 406Long An Kỳ Đạo - 3590 - 022/07/2018 21:05:000Sắp diễn ra
3540Giải đấu giao hữu10.000Cờ tướngBiệt Đội Thép - 447Yêu cờ - 1250 - 022/07/2018 21:05:000Sắp diễn ra
3531Giải đấu giao hữu10.000Cờ úpQUẢNGNGÃI KỲĐẠO - 168nữ tướng quán - 1260 - 022/07/2018 21:00:000Sắp diễn ra
3539Giải đấu giao hữu20.002Cờ úpKỳ Hữu Tứ Phương - 421DCT_Đồng Tháp - 4170 - 022/07/2018 21:00:000Sắp diễn ra
3536Giải đấu giao hữu56.789Cờ úpCao Thủ Mặc Tâm - 406Yêu cờ - 1250 - 021/07/2018 21:05:000Sắp diễn ra
3538Giải đấu giao hữu10.000Cờ úpGIẤC MƠ - 203Tuyệt Tình Cốc 'TTC - 4510 - 021/07/2018 21:00:000Sắp diễn ra
3530Giải đấu giao hữu200.000Cờ úpGiang Hồ Kỳ Đạo - 32Kỳ Phong - 2190 - 020/07/2018 21:05:000Sắp diễn ra
3532Giải đấu giao hữu345.678Cờ úpBiệt Đội Thép - 447cao su bình phước - 4020 - 020/07/2018 21:05:000Sắp diễn ra
3514Giải đấu giao hữu10.000Cờ úpKỳ Hữu Tứ Phương - 421Long An Kỳ Đạo - 3590 - 020/07/2018 21:00:000Sắp diễn ra