Tra cứu

TourIdTên giải đấuTiền cượcLuật chơi gameHội quán 1Hội quán 2Tỷ sốThời gian diễn raSL bàn đấu đã kết thúcTrạng thái
3064Giải đấu giao hữu100.000Cờ úp-- Lương Sơn Bạc -- - 315(13 điểm)cao su bình phước - 402(-14 điểm)12 - 622/04/2018 21:00:006Đã kết thúc
3060Giải đấu giao hữu100.000Cờ úpCao Thủ Mặc Tâm - 406(-9 điểm)CỜ VỊT 3 NƯỚC - 327(14 điểm)6 - 1021/04/2018 21:02:004Đã kết thúc
3051Giải đấu giao hữu10.000Cờ úpGIẤC MƠ - 203(1 điểm)Đăk nông kỳ hội - 245(-20 điểm)8 - 121/04/2018 21:00:004Đã kết thúc
3052Giải đấu giao hữu10.000Cờ úpCỜ VỊT 3 NƯỚC - 327(6 điểm)Kỳ Phong - 219(-9 điểm)10 - 621/04/2018 21:00:004Đã kết thúc
3056Giải đấu giao hữu10.000Cờ úpQUẢNGNGÃI KỲĐẠO - 168(-4 điểm)Kỳ Úp Lãng Yên - 101(3 điểm)5 - 721/04/2018 21:00:004Đã kết thúc
3061Giải đấu giao hữu200.000Cờ úpcao su bình phước - 402(5 điểm)Độ Cờ Tướng Việt Nam - 95(-12 điểm)12 - 621/04/2018 21:00:006Đã kết thúc
3050Giải đấu giao hữu10.000Cờ vuaCLB_CHESS MASTER - 104(-12 điểm)Cao Thủ Võ Lâm - 269(15 điểm)1.5 - 6.521/04/2018 20:30:004Đã kết thúc
3059Giải đấu giao hữu10.000Cờ tướngChiến - 292(-61 điểm)Liên Kết - 274(-61 điểm)0 - 021/04/2018 05:00:008Đã kết thúc
3058Giải đấu giao hữu10.000Cờ tướngLiên Kết - 274(-61 điểm)Chiến - 292(-61 điểm)0 - 021/04/2018 01:00:008Đã kết thúc
3044Giải đấu giao hữu50.000Cờ úpCỜ VỊT 3 NƯỚC - 327(-14 điểm)Kỳ Úp Lãng Yên - 101(19 điểm)5 - 1120/04/2018 21:00:004Đã kết thúc