Tra cứu

TourIdTên giải đấuTiền cượcLuật chơi gameHội quán 1Hội quán 2Tỷ sốThời gian diễn raSL bàn đấu đã kết thúcTrạng thái
1660Giải đấu giao hữu50.000Cờ tướngLương Thiện - 255(5 điểm)Liên Kết - 274(0 điểm)9 - 023/09/2017 20:51:000Đã kết thúc
1641Giải đấu giao hữu50.000Cờ vuaMỹ nhân - 300(5 điểm)Kỳ Úp Lãng Yên - 101(0 điểm)6 - 223/09/2017 20:30:000Đã kết thúc
1658Giải đấu giao hữu10.000Cờ tướngThanh Chương FC - 286(0 điểm)HỘI_TỤ - 302(5 điểm)2 - 423/09/2017 20:00:000Đã kết thúc
1666Giải đấu giao hữu10.000Cờ caroTHIÊN ĐỊA HỘI - 299(3 điểm)Định Mệnh - 314(3 điểm)0 - 023/09/2017 14:41:000Đã kết thúc
1662Giải đấu giao hữu10.000Cờ caroĐịnh Mệnh - 314(3 điểm)THIÊN ĐỊA HỘI - 299(3 điểm)0 - 023/09/2017 01:45:000Đã kết thúc
1638Giải đấu giao hữu10.000Cờ úpTHIÊN ĐỊA HỘI - 240(5 điểm)QUẢNGNGÃI KỲĐẠO - 168(0 điểm)3 - 122/09/2017 21:00:000Đã kết thúc
1656Giải đấu giao hữu5.000Cờ tướng-- Lương Sơn Bạc -- - 315(3 điểm)Đại Chiến Sinh Tử - 94(3 điểm)0 - 022/09/2017 21:00:000Đã kết thúc
1647Giải đấu giao hữu10.000Cờ tướngKỳ Phong - 219(0 điểm)Thanh Chương FC - 286(5 điểm)4 - 522/09/2017 20:30:000Đã kết thúc
1655Giải đấu giao hữu10.000Cờ vuahuynh đệ quán - 271(0 điểm)Cao Thủ Võ Lâm - 269(5 điểm)4.5 - 7.522/09/2017 20:00:000Đã kết thúc
1657Giải đấu giao hữu10.000Cờ caroTHIÊN ĐỊA HỘI - 299(3 điểm)Định Mệnh - 314(3 điểm)0 - 022/09/2017 00:11:000Đã kết thúc