Tra cứu

TourIdTên giải đấuTiền cượcLuật chơi gameHội quán 1Hội quán 2Tỷ sốThời gian diễn raSL bàn đấu đã kết thúcTrạng thái
2331Giải đấu giao hữu100.000Cờ úpBac Lieu Ky Đao - 370(3 điểm)ĐCT - Phan Rí Cửa - 281(3 điểm)4 - 405/01/2018 20:00:000Đã kết thúc
2350Giải đấu giao hữu10.001Cờ caroKỲ HỘI QUÁN - 225(5 điểm)Long An Kỳ Đạo - 359(0 điểm)6 - 205/01/2018 12:25:000Đã kết thúc
2305Giải đấu giao hữu33.333Cờ tướngGIẢI TRÍ THÔI - 223(5 điểm)Kỳ ảo - 158(0 điểm)8 - 005/01/2018 10:35:000Đã kết thúc
2329Giải đấu giao hữu50.000Cờ caroLong An Kỳ Đạo - 359(5 điểm)Yêu cờ - 125(0 điểm)8 - 004/01/2018 23:00:000Đã kết thúc
2336Giải đấu giao hữu200.000Cờ úpCao Thủ Tàn Cục - 355(5 điểm)nữ tướng quán - 126(0 điểm)6 - 204/01/2018 21:05:000Đã kết thúc
2312Giải đấu giao hữu10.001Cờ úpQUẢNGNGÃI KỲĐẠO - 168(3 điểm)Hội Quán Đại Sư - 200(3 điểm)8 - 804/01/2018 21:00:000Đã kết thúc
2327Giải đấu giao hữu10.001Cờ tướngPhuongnamkydao - 322(5 điểm)Việt Nam Kỳ Đạo - 40(0 điểm)4 - 204/01/2018 21:00:000Đã kết thúc
2330Giải đấu giao hữu50.000Cờ úpCao Thủ Võ Lâm - 269(5 điểm)CỜ VỊT 3 NƯỚC - 327(0 điểm)13 - 504/01/2018 21:00:000Đã kết thúc
2334Giải đấu giao hữu50.000Cờ úpKỳ Úp Lãng Yên - 101(3 điểm)Giang Hồ Kỳ Đạo - 32(3 điểm)9 - 904/01/2018 21:00:000Đã kết thúc
2301Giải đấu giao hữu55.555Cờ tướngGIẢI TRÍ THÔI - 223(3 điểm)Hội Quán Đại Sư - 200(3 điểm)4 - 404/01/2018 10:30:000Đã kết thúc