Tra cứu

TourIdTên giải đấuTiền cượcLuật chơi gameHội quán 1Hội quán 2Tỷ sốThời gian diễn raSL bàn đấu đã kết thúcTrạng thái
1185Giải đấu giao hữu1.000Cờ tướngAnh yêu em - 247(3 điểm)Hoan hô chess - 181(3 điểm)0 - 024/06/2017 14:00:000Đã kết thúc
1184Giải đấu giao hữu1.000Cờ tướngHoan hô chess - 181(3 điểm)Anh yêu em - 247(3 điểm)0 - 024/06/2017 08:00:000Đã kết thúc
1181Giải đấu giao hữu1.000Cờ vuaChân nguyên - 199(3 điểm)Anh yêu em - 247(3 điểm)0 - 024/06/2017 03:00:000Đã kết thúc
1178Giải đấu giao hữu10.000Cờ tướngSông lam nghệ an - 169(0 điểm)Kỳ Phong - 219(5 điểm)1 - 1523/06/2017 21:00:000Đã kết thúc
1177Giao Lưu SW100.000Cờ caroChess Cờ Vịt - 146(5 điểm)Kỳ Úp Lãng Yên - 101(0 điểm)7 - 523/06/2017 20:30:000Đã kết thúc
1180Giải đấu giao hữu1.000Cờ tướngAnh yêu em - 247(3 điểm)Chân nguyên - 199(3 điểm)0 - 023/06/2017 20:00:000Đã kết thúc
1174Giải đấu giao hữu30.000Cờ úpQUẢNGNGÃI KỲĐẠO - 168(0 điểm)Kỳ Úp Lãng Yên - 101(5 điểm)0 - 1222/06/2017 22:00:000Đã kết thúc
1176Giải đấu giao hữu10.000Cờ úpThap Phuong Danh Thu - 197(5 điểm)Sông lam nghệ an - 169(0 điểm)2 - 022/06/2017 21:00:000Đã kết thúc
1172Giải đấu giao hữu10.000Cờ caroCaro vina - 176(5 điểm)CARO Giao Lưu - 207(0 điểm)7 - 521/06/2017 21:00:000Đã kết thúc
1170vui vẽ ko sw100.000Cờ tướngKỳ Úp Lãng Yên - 101(0 điểm)Kỳ Phong - 219(5 điểm)6 - 1821/06/2017 20:30:000Đã kết thúc