Tra cứu

TourIdTên giải đấuTiền cượcLuật chơi gameHội quán 1Hội quán 2Tỷ sốThời gian diễn raSL bàn đấu đã kết thúcTrạng thái
5176Giải đấu giao hữu10.000Cờ úpNGHĨA TÌNH_98 - 554(6 điểm)Susu phạm - 574(-7 điểm)11 - 722/03/2019 21:00:006Đã kết thúc
5174Giải đấu giao hữu100.000Cờ úpGL Caro - Cờ Úp - 293(20 điểm)Sinh Tử Phù - 368(-15 điểm)4 - 222/03/2019 20:00:002Đã kết thúc
5167Giải đấu giao hữu10.000Cờ úpKCN_Vsip2 - 577(17 điểm)Đất Mỏ Anh Hùng - 500(-12 điểm)5 - 321/03/2019 21:00:002Đã kết thúc
5168Giải đấu giao hữu100.000Cờ úpNGHĨA TÌNH_98 - 554(37 điểm)Sinh Tử Phù - 368(-32 điểm)7 - 121/03/2019 21:00:002Đã kết thúc
5175Giải đấu giao hữu56.789Cờ úpBiệt Đội Thép - 447(-3 điểm)ĐI MÂY VỀ GIÓ - 260(8 điểm)4 - 821/03/2019 21:00:004Đã kết thúc
5177Giải đấu giao hữu10.000Cờ úpĐồng Tâm Long An - 583(-12 điểm)QUẢNGNGÃI KỲĐẠO - 168(5 điểm)0 - 621/03/2019 21:00:002Đã kết thúc
5179Giải đấu giao hữu100.000Cờ úpFC Thanh Chương - 326(25 điểm)GL Caro - Cờ Úp - 293(-20 điểm)6 - 221/03/2019 21:00:002Đã kết thúc
5180Giải đấu giao hữu10.000Cờ úpLong Vô Hội - 229(-39 điểm)ct.ct thanh hóa - 520(44 điểm)0 - 821/03/2019 20:00:002Đã kết thúc
5172Giải đấu giao hữu10.000Cờ úpBiệt Đội Thép - 447(15 điểm)Susu phạm - 574(-10 điểm)12 - 620/03/2019 21:10:006Đã kết thúc
5142Giải đấu giao hữu10.000Cờ úpKCN_Vsip2 - 577(-21 điểm)QUẢNGNGÃI KỲĐẠO - 168(26 điểm)2 - 620/03/2019 21:00:002Đã kết thúc