Tra cứu

TourIdTên giải đấuTiền cượcLuật chơi gameHội quán 1Hội quán 2Tỷ sốThời gian diễn raSL bàn đấu đã kết thúcTrạng thái
3038Giải đấu giao hữu100.000Cờ úpCao Thủ Mặc Tâm - 406(-3 điểm)GIẢI TRÍ THÔI - 223(-30 điểm)7 - 118/04/2018 21:02:004Đã kết thúc
3036Giải đấu giao hữu10.000Cờ úpQUẢNGNGÃI KỲĐẠO - 168(24 điểm)GIẤC MƠ - 203(-19 điểm)10 - 218/04/2018 21:00:004Đã kết thúc
3043Giải đấu giao hữu500.000Cờ úpSinh Tử Phù - 368(-7 điểm)CỜ VỊT 3 NƯỚC - 327(10 điểm)1 - 318/04/2018 21:00:002Đã kết thúc
3035Giải đấu giao hữu56.789Cờ úpGL Caro - Cờ Úp - 293(7 điểm)Kỳ Úp Lãng Yên - 101(-26 điểm)9 - 018/04/2018 20:30:004Đã kết thúc
3032Giải đấu giao hữu100.000Cờ úpCao Thủ Mặc Tâm - 406(10 điểm)CỜ VỊT 3 NƯỚC - 327(-5 điểm)9 - 717/04/2018 21:02:004Đã kết thúc
3022Giải đấu giao hữu10.000Cờ úpGIẤC MƠ - 203(-20 điểm)Độ Cờ Tướng Việt Nam - 95(25 điểm)2 - 1017/04/2018 21:00:004Đã kết thúc
3029Giải đấu giao hữu10.000Cờ tướngQUẢNGNGÃI KỲĐẠO - 168(-13 điểm)Kỳ Úp Lãng Yên - 101(4 điểm)3 - 617/04/2018 21:00:004Đã kết thúc
3039Giải đấu giao hữu10.000Cờ tướngĐăk nông kỳ hội - 245(15 điểm)Hội Cờ Gà - 397(-10 điểm)8 - 417/04/2018 21:00:004Đã kết thúc
3034Giải đấu giao hữu10.000Cờ tướngChiến - 292(-61 điểm)Liên Kết - 274(-61 điểm)0 - 017/04/2018 05:00:008Đã kết thúc
3033Giải đấu giao hữu10.000Cờ tướngLiên Kết - 274(-61 điểm)Chiến - 292(-61 điểm)0 - 017/04/2018 01:00:008Đã kết thúc