Tra cứu

TourIdTên giải đấuTiền cượcLuật chơi gameHội quán 1Hội quán 2Tỷ sốThời gian diễn raSL bàn đấu đã kết thúcTrạng thái
4943Giải đấu giao hữu10.000Cờ úpFC Thanh Chương - 326(20 điểm)Tuyển Kỳ Tài - 391(-31 điểm)15 - 114/01/2019 21:00:004Đã kết thúc
4947Giải đấu giao hữu10.000Cờ úpnữ tướng quán - 126(20 điểm)HB_kỳ Đạo - 539(-15 điểm)17 - 714/01/2019 21:00:006Đã kết thúc
4944Giải đấu giao hữu50.000Cờ úpGIẢI TRÍ THÔI - 223(10 điểm)QUẢNGNGÃI KỲĐẠO - 168(-13 điểm)7 - 114/01/2019 19:35:002Đã kết thúc
4942Giải đấu giao hữu10.000Cờ tướngVạn Kỳ Bá Chiến - 157(-61 điểm)Tàn Cục Diệu Thủ - 31(-61 điểm)0 - 013/01/2019 21:30:008Đã kết thúc
4941Giải đấu giao hữu10.000Cờ úpKỳ Hữu - 273(1 điểm)FC Thanh Chương - 326(-2 điểm)4 - 213/01/2019 20:20:002Đã kết thúc
4939Giải đấu giao hữu10.000Cờ úpKhánh Hòa Kỳ Đạo - 491(-5 điểm)Kỳ Hữu Tứ Phương - 421(2 điểm)5 - 313/01/2019 20:00:002Đã kết thúc
4940Giải đấu giao hữu10.000Cờ tướngNỗi lòng xa sứ - 481(-30 điểm)nữ tướng quán - 126(21 điểm)3 - 2113/01/2019 20:00:006Đã kết thúc
4938Giải đấu giao hữu10.000Cờ úpGIẢI TRÍ THÔI - 223(24 điểm)Khánh Hòa Kỳ Đạo - 491(-19 điểm)6 - 212/01/2019 20:58:002Đã kết thúc
4920Giải đấu giao hữu10.000Cờ tướngHB_kỳ Đạo - 539(-20 điểm)Kỳ Hữu - 273(1 điểm)3 - 612/01/2019 20:00:004Đã kết thúc
4937Giải đấu giao hữu10.000Cờ úpNGHĨA TÌNH_98 - 554(-17 điểm)FC Thanh Chương - 326(14 điểm)1 - 712/01/2019 20:00:002Đã kết thúc