Tra cứu

TourIdTên giải đấuTiền cượcLuật chơi gameHội quán 1Hội quán 2Tỷ sốThời gian diễn raSL bàn đấu đã kết thúcTrạng thái
3517Giải đấu giao hữu12.345Cờ úpCỜ VỊT 3 NƯỚC - 327(13 điểm)Yêu cờ - 125(-8 điểm)10 - 616/07/2018 21:00:004Đã kết thúc
3519Giải đấu giao hữu56.789Cờ úpBiệt Đội Thép - 447(5 điểm)Cao Thủ Mặc Tâm - 406(-8 điểm)14 - 1016/07/2018 21:00:006Đã kết thúc
3513Giải đấu giao hữu16.666Cờ caroCARO Giao Lưu - 207(-19 điểm)Linh_Hồn_CARO - 295(-16 điểm)3 - 516/07/2018 20:15:004Đã kết thúc
3509Giải đấu giao hữu12.345Cờ úpCao Thủ Mặc Tâm - 406(15 điểm)Long An Kỳ Đạo - 359(-10 điểm)10 - 615/07/2018 21:05:004Đã kết thúc
3499Giải đấu giao hữu100.000Cờ úpSAMURAI team - 395(-8 điểm)Biệt Đội Thép - 447(13 điểm)5 - 615/07/2018 21:00:004Đã kết thúc
3505Giải đấu giao hữu10.000Cờ caro-- Lương Sơn Bạc -- - 315(1 điểm)QUẢNGNGÃI KỲĐẠO - 168(5 điểm)3 - 315/07/2018 20:45:002Đã kết thúc
3503Giải đấu giao hữu100.000Cờ úpCao Thủ Mặc Tâm - 406(4 điểm)Yêu cờ - 125(-7 điểm)10 - 614/07/2018 21:05:004Đã kết thúc
3507Giải đấu giao hữu10.000Cờ úpKỳ Hữu Tứ Phương - 421(5 điểm)FC Thanh Chương - 326(-12 điểm)6 - 014/07/2018 20:30:002Đã kết thúc
3493Giải đấu giao hữu55.555Cờ úpCao Thủ Mặc Tâm - 406(13 điểm)ĐI MÂY VỀ GIÓ - 260(-16 điểm)16 - 813/07/2018 21:05:006Đã kết thúc
3500Giải đấu giao hữu20.000Cờ úp-- Lương Sơn Bạc -- - 315(6 điểm)Yêu cờ - 125(-1 điểm)7 - 513/07/2018 21:00:004Đã kết thúc