Tra cứu

TourIdTên giải đấuTiền cượcLuật chơi gameHội quán 1Hội quán 2Tỷ sốThời gian diễn raSL bàn đấu đã kết thúcTrạng thái
4375Giải đấu giao hữu100.000Cờ úpChess Cờ Vịt - 146(24 điểm)HB_kỳ Đạo - 539(-19 điểm)5 - 116/11/2018 20:00:002Đã kết thúc
4362Giải đấu giao hữu10.000Cờ tướngHội Cờ Thủ Bắc Ninh - 53(-9 điểm)\✓ ô__°¶° ình - 420(-9 điểm)0 - 016/11/2018 12:00:002Đã kết thúc
4352Giải đấu giao hữu10.000Cờ tướngLong An Kỳ Đạo - 359(-10 điểm)Sinh Tử Phù - 368(15 điểm)2 - 415/11/2018 21:15:002Đã kết thúc
4353Giải đấu giao hữu10.000Cờ úpThap Phuong Danh Thu - 197(-14 điểm)Nỗi lòng xa sứ - 481(15 điểm)1 - 515/11/2018 21:00:002Đã kết thúc
4360Giải đấu giao hữu50.000Cờ úp\✓ ô__°¶° ình - 420(-5 điểm)QUẢNGNGÃI KỲĐẠO - 168(10 điểm)5 - 715/11/2018 21:00:004Đã kết thúc
4363Giải đấu giao hữu10.000Cờ úpNGHĨA TÌNH_98 - 554(-13 điểm)Hà Tĩnh Kỳ Hội - 533(12 điểm)5 - 715/11/2018 21:00:004Đã kết thúc
4365Giải đấu giao hữu100.000Cờ úpĐI MÂY VỀ GIÓ - 260(-8 điểm)Giang Hồ Kỳ Đạo - 32(1 điểm)4 - 515/11/2018 21:00:004Đã kết thúc
4328Giải đấu giao hữu88.888Cờ úpSinh Tử Phù - 368(8 điểm)Chess Cờ Vịt - 146(-3 điểm)14 - 1015/11/2018 21:00:006Đã kết thúc
4347Giải đấu giao hữu100.000Cờ tướngThái Nguyên coup - 321(0 điểm)nữ tướng quán - 126(5 điểm)11 - 1315/11/2018 21:00:006Đã kết thúc
4364Giải đấu giao hữu30.000Cờ úpLong Vô Hội - 229(-10 điểm)HB_kỳ Đạo - 539(15 điểm)6 - 1015/11/2018 20:01:004Đã kết thúc