Tra cứu

TourIdTên giải đấuTiền cượcLuật chơi gameHội quán 1Hội quán 2Tỷ sốThời gian diễn raSL bàn đấu đã kết thúcTrạng thái
3954Giải đấu giao hữu300.000Cờ úpGIẤC MƠ - 203(-6 điểm)Giang Hồ Kỳ Đạo - 32(11 điểm)5 - 723/09/2018 21:00:004Đã kết thúc
3969Giải đấu giao hữu10.000Cờ úpĐI MÂY VỀ GIÓ - 260(-3 điểm)Độ Cờ Tướng Việt Nam - 95(8 điểm)7 - 923/09/2018 21:00:004Đã kết thúc
3981Giải đấu giao hữu10.000Cờ úpKhánh Hòa Kỳ Đạo - 491(25 điểm)GIẢI TRÍ THÔI - 223(-20 điểm)5 - 123/09/2018 21:00:002Đã kết thúc
3985Giải đấu giao hữu22.222Cờ úp-- Lương Sơn Bạc -- - 315(-35 điểm)CLB Kỳ Trung Quán Đăk Nông - 503(40 điểm)0 - 623/09/2018 21:00:002Đã kết thúc
3957Giải đấu giao hữu50.000Cờ úpNỗi lòng xa sứ - 481(5 điểm)QUẢNGNGÃI KỲĐẠO - 168(-56 điểm)30 - 223/09/2018 20:00:008Đã kết thúc
3964Giải đấu giao hữu100.000Cờ úpCao Thủ Mặc Tâm - 406(11 điểm)Độ Cờ Tướng Việt Nam - 95(-9 điểm)4 - 423/09/2018 20:00:002Đã kết thúc
3974Giải đấu giao hữu10.000Cờ úpSÀI GÒN - 411(-40 điểm)GIẤC MƠ - 203(45 điểm)0 - 823/09/2018 20:00:002Đã kết thúc
3941Giải đấu giao hữu100.000Cờ úpGIẤC MƠ - 203(5 điểm)CỜ VỊT 3 NƯỚC - 327(-24 điểm)12 - 022/09/2018 21:00:004Đã kết thúc
3943Giải đấu giao hữu500.000Cờ úpBiệt Đội Thép - 447(17 điểm)Độ Cờ Tướng Việt Nam - 95(-12 điểm)8 - 422/09/2018 21:00:004Đã kết thúc
3952Giải đấu giao hữu10.000Cờ úpKỲ HỘI QUÁN - 225(-17 điểm)GIẤC MƠ - 203(10 điểm)2 - 1022/09/2018 21:00:004Đã kết thúc