Tra cứu

TourIdTên giải đấuTiền cượcLuật chơi gameHội quán 1Hội quán 2Tỷ sốThời gian diễn raSL bàn đấu đã kết thúcTrạng thái
5303Giải đấu giao hữu10.000Cờ úpFC Thanh Chương - 326(15 điểm)Khánh Hòa Kỳ Đạo - 491(-10 điểm)8 - 414/04/2019 21:00:004Đã kết thúc
5316Giải đấu giao hữu10.000Cờ úpHB_kỳ Đạo - 539(18 điểm)Kỳ Hữu Tứ Phương - 421(-13 điểm)4 - 214/04/2019 21:00:002Đã kết thúc
5311Giải đấu giao hữu10.000Cờ úpĐộc Thân Hội - 70(-29 điểm)Đất Mỏ Anh Hùng - 500(34 điểm)0 - 614/04/2019 20:30:002Đã kết thúc
5298Giải đấu giao hữu10.000Cờ tướngKCN_Vsip2 - 577(5 điểm)Hội Hớt tóc - 593(-32 điểm)16 - 014/04/2019 20:00:004Đã kết thúc
5310Giải đấu giao hữu10.000Cờ úpNGHĨA TÌNH_98 - 554(5 điểm)DCT_Đồng Tháp - 417(-16 điểm)8 - 014/04/2019 20:00:002Đã kết thúc
5307Giải đấu giao hữu10.000Cờ úpNGHĨA TÌNH_98 - 554(19 điểm)Susu phạm - 574(-14 điểm)9 - 313/04/2019 21:00:004Đã kết thúc
5308Giải đấu giao hữu10.000Cờ úpct.ct thanh hóa - 520(35 điểm)Đất Mỏ Anh Hùng - 500(-30 điểm)7 - 113/04/2019 21:00:002Đã kết thúc
5296Giải đấu giao hữu10.000Cờ tướngKCN_Vsip2 - 577(-11 điểm)Khánh Vinh Chess Clup - 398(16 điểm)3 - 513/04/2019 20:00:002Đã kết thúc
5305Giải đấu giao hữu10.000Cờ úp\✓ ô__°¶° ình - 420(9 điểm)HB_kỳ Đạo - 539(-7 điểm)3 - 313/04/2019 20:00:002Đã kết thúc
5278Giải đấu giao hữu300.000Cờ úpSusu phạm - 574(-6 điểm)nữ tướng quán - 126(11 điểm)2 - 412/04/2019 23:59:002Đã kết thúc